POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. IDENTIFICACIÓ

Titular: Arnau Teixidó Cubí (en endavant Exceltic)
Domicili: Carrer Sant Pere, 2 – 17853 TORTELLÀ
N.I.F.: 43634096Z
E-mail: excelticosmetics@gmail.com

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Conforme al que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament UE 679/2016 de protecció de dades (RGDP), mitjançant l’acceptació de la present política, l’usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web (exceltictherapeutic.com) siguin incloses en un fitxer propietat de Exceltic sobre el que s’han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substracció o difusió no autoritzada.

3.- DADES PERSONALS RECOLLIDES I FINALITAT DEL TRACTAMENT

a. L’usuari del web, per contactar amb Exceltic, aporta les dades requerides en el formulari que es troba a la pàgina principal i que consisteixen en el seu nom i el seu correu electrònic. Aquestes dades serveixen a Exceltic per donar resposta al missatge enviat per l’usuari.
b. L’usuari del web que realitza una compra d’algun dels producte oferts ha d’aportar lel seu nom, cognom/s, adreça, correu electrònic, telèfon i NIF/DNI. Aquestes dades serveixen per tramitar i facturar la comanda realitzada per l’usuari comprador.

En cap cas aquestes dades seran cedides a terceres parts sense consentiment de l’usuari que les proporciona.

Addicionalment, en el procés de compra l’usuari es dirigit a la plataforma de pagament que hagi escollit per aquest proces. Exceltic no recull cap de les dades que l’usuari ha d’introduir i és dirigit a les aplicacions gestionades per aquestes plataformes que s’encarreguen de recollir-les i gestionar-les. Podeu consultar les seves polítiques de privacitat en els següents enllaços: Política de privacitat de paypal – Política de privacitat de redsys

Les dades recollides en l’apartat a. seran retingudes per Exceltic durant un any a partir de la data de la seva cessió i les recollides en l’apartat b. i ja que estan associades a un procés de compra, la legislació espanyola obliga a mantenir-les durant un període de 6 anys.

4. POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies que enmagatzmen les preferències de navegació, les cookies no recopilen cap dada personal relacionada amb l’usuari però si relacionada amb el dispositiu amb el que l’usuari es conecta a la pàgina web com la direcció IP, l’idioma utilitzat en la navegació o el tipus de navegador i s’utilitzen per proporcionar una millor experiència de navegació i amb finalitat estadística. Podeu consultar la nostra política de cookies en el següent enllaç: Politica de cookies.

5. EXERCICI DE DRETS

Informem que l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades recollides per escrit utilitzant el correu electrònic:excelticosmetics@gmail.com.

6. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat referent a l’us i tractament de la seva informació personal dins del lloc web exceltictherapeutic.com.