AVÍS LEGAL


Complint el que estableix l’article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es dona la següent informació general sobre aquest lloc web.

INFORMACIÓ LEGAL

Titular: Arnau Teixidó Cubí
Adreça: Carrer Sant Pere, 2
17853-TORTELLÀ (Girona)
CIF: 43634096Z

ÚS DEL WEB DE EXCELTIC
(www.exceltictherapeutic.com)

L’accés i ús dels continguts i serveis d’aquest lloc web confereix la condició d’usuari que accepta les presents condicions i es compromet a utilitzar aquests continguts i serveis amb respecte a la Llei i a la bona fe. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web (incloent sense caràcter limitatiu els textos, informacions, documents, dibuixos, dissenys, gràfics, imatges, o arxius de so o de qualsevol altra classe) sense l’autorització expressa de Exceltic Therapeutic Healthcare.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ús d’aquesta pàgina es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Exceltic Therapeutic Healthcare no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a l’usuari com a conseqüència de la manca d’accés al lloc web o la seva falta d’actualització, ni com a conseqüència de la falta d’adequació per a satisfer necessitats concretes de l’usuari. Exceltic Therapeutic Healthcare, no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a l’usuari d’aquest lloc web com a conseqüència de l’existència en el mateix de virus o programes lesius, ni de l’ús que es faci d’aquest lloc en contra les lleis o la bona fe.
Exceltic Therapeutic Healthcare no es fa responsable dels continguts i/o serveis inclosos en altres portals d’Internet als que es faciliti accés des d’aquest lloc web; en particular, Exceltic Therapeutic Healthcare exclou la seva responsabilitat en cas de vulneració de la legislació vigent, la bona fe, els usos i l’ordre públic en pàgines web d’altres portals als quals l’usuari pugui tenir accés a través d’un hipervincle des d’aquest lloc web.
Els productes presentats a la web són conformes a la legislació espanyola. No es podrà reclamar la responsabilitat de Exceltic Therapeutic Healthcare en cas de productes no conformes a la legislació dels països on s’hagi enviat el producte en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als client de fora d’Espanya verificar la responsabilitat d’importar o utilitzar els productes sol.licitats.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999) s’informa al usuari/client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat del que n’és responsable Exceltic Therapeutic Healthcare, aquest fitxer té com a finalitat gestionar la relació contractual amb nosaltres.
En qualsevol moment es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les dades personals mitjançant comunicació al següent correu electrònic excelticosmetics@gmail.com o bé per correu postal a la següent direcció Exceltic Therapeutic – C.Sant Pere, 2 – 17853-TORTELLÀ (Girona).
En cas de que les dades proporcionades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola obliga a mantenir-les almenys durant sis anys, durant els quals no serà possible borrar-les ni rectificar-les encara que el client així ho sol.liciti.
Exceltic Therapeutic Healthcare es compromet a respectar la confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord a la finalitat del fitxer, obligant-se a conservar-lo i a adoptar totes les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme al que estableix la legislació vigent.

POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies d’aquest lloc web està disponible al següent enllac POLÍTICA DE COOKIES

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les compres realitzades en aquesta web estan sotmeses a la legislació espanyola.
En cas de qualsevol conflicte o discrepància seran competents els Jutjats i Tribunals del lloc on decideixi el consumidor final a escollir entre els Jutjats i Tribunals de la població d’Olot(Girona) o els del domicili de la part compradora.
En cas de que la part compradora tingui el domicili fora d’Espanya, les parts es sotmeteran als Jutjats i Tribunals de la població d’Olot(Girona).